PROO

"Zaproś nas do swojego miasta!"

W ramach kampanii promującej wolontariat oraz działalność trzeciego sektora w Polsce – „Zaproś nas do swojego miasta!” nasza Fundacja zorganizuje szereg spotkań, skupionych na tematach związanych z rozwojem instytucjonalnym, a także wsparciem działań odpowiednich dla organizacji sektora pozarządowego.

Nasz projekt ma na celu promocję działalności społecznej w ramach społeczeństwa obywatelskiego. Zaplanowaliśmy spotkania, które będą przeprowadzane z organizacjami pozarządowymi w każdym województwie kraju, dzięki którym będziemy mogli zebrać dane o ich działalności, wspierać w podejmowanych inicjatywach i inicjować powstawania nowych podmiotów w sektorze NGO.

Spotkania oparte będą na debacie, prelekcji czy dyskusji, które pozwolą na przekazanie innym organizacjom pozarządowym najważniejszych informacji dotyczących funkcjonowania trzeciego sektora. Zakres tematów oraz forma będzie zależała od indywidualnych potrzeb organizacji.


Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

  Adres e-mail

  Nazwa organizacji

  Adres/siedziba organizacji

  Numer telefonu

  Strona internetowa (jeżeli organizacja posiada)

  Profil organizacji
  ProfitNon profit

  Liczba członków w zarządzie?
  1234-56-1011+

  Liczba członków organizacji (poza zarządem)
  1-56-1011-1516-2020+

  Jaką rolę pełnisz w organizacji do której należysz?
  Członek zarząduWolontariuszPracownikInne

  Wpisz jaką rolę pełnisz w organizacji w przypadku wyboru "Inne"

  Obszary działania organizacji?
  patriotycznykulturalnymedialnysportowypomocowyspołecznyInne

  Wpisz jaki jest obszar działania waszej organizacji w przypadku wyboru "Inne"

  Jaki zasięg działań ma wasza organizacja?
  LokalnyRegionalnyOgólnopolskiMiędzynarodowy

  Wymień najważniejsze dotychczasowe sukcesy organizacji

  Czy wasza organizacja boryka się z jakimiś trudnościami, jak np.:
  Braki kadroweNiedostateczna liczba wolontariuszyNiewystarczające kwalifikacje do podejmowanych działańBrak rozpoznawalnościNiedostateczna ilość środków finansowych do realizacji działańProblemy z komunikacją/przepływem informacjiInne

  Wpisz z jakimi trudnościami się borykacie w przypadku wyboru "Inne"

  Czy interesowałoby was darmowe szkolenie dotyczące radzenia sobie z którąś z wymienionych trudności?
  TakNie

  W celu rozwiązania wymienionych trudności, w jakiej formie nauka byłaby najkorzystniejsza dla waszej organizacji?
  Wykład stacjonarnyWebinarInne

  Wpisz w jaka forma była by dla was najkorzystniejsza w celu rozwiązania trudności w przypadku wyboru "Inne"

  Czy dysponujecie miejscem, w którym mogłoby się odbyć szkolenie?
  TakNie