O FUNDACJI

Ludzie i idea

Podstawą działalności Fundacji jest chęć tworzenia przestrzeni dialogu dla środowisk różniących się światopoglądowo.

Podstawą działalności Fundacji jest chęć tworzenia przestrzeni dialogu dla środowisk różniących się światopoglądowo.

Na poziomie idei pragniemy inicjować debatę publiczną związaną z życiem politycznym, społecznym i kulturalnym. Uważamy, że integracja wielu środowisk, a w konsekwencji szukanie porozumienia i praca nad kompromisem są niezbędne dla społecznego rozwoju.

Ważnym elementem naszej działalności jest wola upowszechniania postaw republikańskich i krzewienia ducha patriotycznego. Zależy nam także na aktywizacji młodych ludzi poprzez edukacje z zakresu wolnorynkowej przedsiębiorczości i problematyki gospodarczej kraju.

2012

Rozpoczęcie działalności

50

Zrealizowanych projektów

60

Członków fundacji

2012

Rozpoczęcie działalności

50

Zrealizowanych projektów

60

Członków fundacji

Przeczytaj więcej o naszej fundacji

ZARZĄD FUNDACJI

Szymon Morga

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, licencjonowany fizjoterapeuta. Ekspert w Biurze Wojewody Dolnośląskiego. Instruktor piłki siatkowej, były zawodnik.

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, licencjonowany fizjoterapeuta. Ekspert w Biurze Wojewody Dolnośląskiego. Instruktor piłki siatkowej, były zawodnik.

W przeszłości członek Zarządu Komisji Uczelni Wychowania Fizycznego, Członek Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, Członek Rady Uczelni AWF we Wrocławiu, Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego AWF we Wrocławiu.

Michał Petri

Absolwent prawa na wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, prawnik...

Absolwent prawa na wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, prawnik. Doświadczenie zdobywał zarówno w korporacjach, gdzie zajmował się sektorem bankowym, w zakresie postępowań przeciwko nieuczciwym praktykom bankowym oraz prawem podatkowym (podatek od nieruchomości).
Aktualnie pracuje w administracji publicznej.

Pasjonuje się historią współczesną i muzyką rozrywkową.

Kamil Gil

Absolwent Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu na kierunku Dietetyka. Trener personalny World Sport Academy. Ekspert w dziedzinie żywienia człowieka...

Absolwent Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu na kierunku Dietetyka. Trener personalny World Sport Academy. Ekspert w dziedzinie żywienia człowieka. Radny Osiedla Lipa Piotrowska na lata 2021 - 2026 z pełnioną funkcją skarbnika.
Z trzecim sektorem związany od 2021 roku, w którym to pełnił funkcję Dyrektora biura Fundacji „Sapere Aude”.

Iwona Łazarów

Studentka prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Dawna przewodnicząca licealnego Samorządu Uczniowskiego...

Studentka prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Dawna przewodnicząca licealnego Samorządu Uczniowskiego. W przeszłości członkini stowarzyszenia Legnica Aktywnie i Kreatywnie. Uczestniczka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych projektów, m.in. Debate Your Issue, Młodzieżowa Sztuka Dyplomacji, Akademia Samorządu. Dwukrotna stypendystka programu stypendialnego "zDolny Śląsk" w kategorii działalność społeczna.

RADA FUNDACJI

Aleksandra Osman

Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej ze specjalnością Public Relations oraz Creative Writing na Uniwersytecie Wrocławskim, a także Zarządzania Projektami i Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu...

Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej ze specjalnością Public Relations oraz Creative Writing na Uniwersytecie Wrocławskim, a także Zarządzania Projektami i Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Pierwsze kroki stawiała w Akademickim Radiu LUZ jako reporter, wydawca i prowadząca programy, a następnie w Departamencie Public Relations KGHM Polska Miedź S.A. Pracowała także przy tworzeniu Creative Ring – NGO łączącego ośrodki kreatywne oraz ich społeczności z otoczeniem politycznym jak i naukowym w kluczowych miastach w Europie.
Od grudnia 2019 roku pełni funkcję doradcy oraz rzecznika prasowego Wojewody Dolnośląskiego. Od lat związana z Fundacją Sapere Aude.

Joanna Wojtyczka

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Dziennikarstwa i Medioznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Master of Business Administration...

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Dziennikarstwa i Medioznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Master of Business Administration.
Z trzecim sektorem związana od 2014 r. Od 2021 członek Rady Fundacji Sapere Aude oraz Wiceprezes Fundacji w latach 2017-2018. Od roku 2016 członek Fundacji KoLiber. W latach 2014-2015 członek organizacji AIESEC.
Od 2016 do listopada 2020 związana zawodowo z Grupą LOTOS (biuro Regulacji i Relacji Międzynarodowych, biuro Komunikacji, biuro Dyrektora ds. Korporacyjnych).

Maciej Klóska

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Stadionu Wrocław. Od prawie 3 lat z niezwykłą efektywnością, komercjalizuje powierzchnie biurowe, eventowe i reklamowe największego obiektu sportowego we Wrocławiu...

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Stadionu Wrocław. Od prawie 3 lat z niezwykłą efektywnością, komercjalizuje powierzchnie biurowe, eventowe i reklamowe największego obiektu sportowego we Wrocławiu. Doskonały manager zarządzający zespołami sprzedaży, marketingu, eventów oraz komercjalizacji. Dzięki pracy jego zespołu wrocławski obiekt stał się liderem wśród pozostałych polskich stadionów. Były Członek Rady Inkubatora Przedsiębiorczości i Technologii WPT. W przeszłości Członek Zarządu krajowego Stowarzyszenia Młodzi XXI a w latach 2014-2015 Prezes Zarządu Stowarzyszenia Młody Dolny Śląsk a obecnie Przewodniczący Rady Stowarzyszenia. Absolwent kierunków: Marketing Polityczny i Zarządzanie - Psychologia w Biznesie. Posiada MBA na Apsley Business School London. Prywatnie pasjonat sportów, podróży oraz miłośnik Wrocławia.

EKSPERCI DS. ADMNISTRACJI I ZARZĄDZANIA

Radosław Pobol

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania w Warszawie. Posiada Certyficate of Higher Education in Business Administration at TVU London...

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania w Warszawie. Posiada Certyficate of Higher Education in Business Administration at TVU London. Ma na swoim koncie ukończone studia podyplomowe: Skuteczny Menadżer w Nowoczesnej Firmie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Zarządzanie Przedsiębiorstwem z Udziałem Jednostki Samorządu Terytorialnego na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.
Ponadto zdał egzamin do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Przez kilka lat pełnił funkcję sekretarza powiatu głogowskiego, zasiadał w radach nadzorczych i zarządach spółek prawa handlowego.
Od 2018 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Mercus Logistyka Sp. z o.o. Od 2018 roku zasiada w Radzie Nadzorczej ZEW Kogeneracja S.A, obecnie pełni
funkcję Przewodniczącego Komitetu Adytu. Od początku powstania powiatów związany ze Starostwem Powiatowym w Głogowie (1999-2013).
Zaczynał od podinspektora (1999-2002), następnie był kierownikiem działu zamówień publicznych (2003-2006) i sekretarzem powiatu (2006-2013).

Jan Zubowski

Nauczyciel i działacz samorządowy. Ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu informacji naukowej z elementami naukoznawstwa ..

Nauczyciel i działacz samorządowy. Ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu informacji naukowej z elementami naukoznawstwa (Uniwersytet Wrocławski), wiedzy o społeczeństwie (Uniwersytet Warszawski), Exeative Master of Business Administration (Collegium Humanum-Szkoła Główna Menadżerska).
W latach 1990-1994- Dyrektor Studium Nauczycielskiego w Głogowie oraz w latach
1990-2004 dyrektor III LO w Głogowie.
Radny Rady Miejskiej w Głogowie w latach 2000-2005 oraz Radny Powiatu Głogowskiego w latach 2014-2018.
Prezydent Głogowa w latach 2006-2014.
Poseł na Sejm RP w latach 2005-2006 (członek KP PiS).
Obecnie Dyrektor ds. Pracowniczych w O/ZG „Rudna”.

Kamil Kowalczyk

Posiada ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na samodzielnych i kierowniczych stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej. Pracował m.in. jako specjalista ds. prawnych, kierował Wydziałem Organizacyjno-Prawnym, Spraw Obywatelskich i Nadzoru Właścicielskiego oraz Biurem Obsługi Urzędu...

Posiada ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na samodzielnych i kierowniczych stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej. Pracował m.in. jako specjalista ds. prawnych, kierował Wydziałem Organizacyjno-Prawnym, Spraw Obywatelskich i Nadzoru Właścicielskiego oraz Biurem Obsługi Urzędu. Obecnie pełni funkcję dyrektora Biura Administracji i Logistyki w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.
Z wykształcenia prawnik. Ukończył również studia I i II stopnia administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w sektorze publicznym na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych Master of Business Administration. Doktoryzuje się w zakresie nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

EKSPERCI DS. MEDIÓW

Anna Piwowarska

Ukończyła podyplomowe Studium Dziennikarstwa i Edytorstwa przy Uniwersytecie Warszawskim, Filologię Polska na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Filologię Rosyjską na Studium Nauczycielskim w Słupsku...

Ukończyła podyplomowe Studium Dziennikarstwa i Edytorstwa przy Uniwersytecie Warszawskim, Filologię Polska na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Filologię Rosyjską na Studium Nauczycielskim w Słupsku. Prowadząca program "Młody, ważny biznes – z młodymi ludźmi i ekspertami" w Radiu Internetowym www.dolnyslask.pl Przewodnicząca Rady Programowej Radia Wrocław. W przeszłości autor programu i prowadzący wykłady i ćwiczenia „Pracownia radiowa” w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Opiekun merytoryczny internetowego radia „BIT” w DSW. Autor poradnika „Nasze Zdrowie” - informator Aktywnego Centrum Zdrowia.
Pełniła funkcję zastępcy Red. Naczelnego „Dolnośląskiej Panoramy Samorządowej”Autor programów i akcji dot. profilaktyki zdrowia w Polskim Radiu Wrocław. Jest stałym współpracownikiem miesięcznika „Sport i Turystyka”, „Biznes i Ekologia”. Publicystka, Autorka, Prezenterka oraz Laureatka licznych nagród i wyróżnień. Aktywna działaczka, inicjatorka i uczestniczka wielu wydarzeń społecznych. Prywatnie pasjonatka gór oraz podróży.

EKSPERCI DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Joanna Wojtyczka

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Dziennikarstwa i Medioznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Master of Business Administration...

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Dziennikarstwa i Medioznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Master of Business Administration.
Z trzecim sektorem związana od 2014 r. Od 2021 członek Rady Fundacji Sapere Aude oraz Wiceprezes Fundacji w latach 2017-2018. Od roku 2016 członek Fundacji KoLiber. W latach 2014-2015 członek organizacji AIESEC.
Od 2016 do listopada 2020 związana zawodowo z Grupą LOTOS (biuro Regulacji i Relacji Międzynarodowych, biuro Komunikacji, biuro Dyrektora ds. Korporacyjnych).

Maciej Klóska

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Stadionu Wrocław. Od prawie 3 lat z niezwykłą efektywnością, komercjalizuje powierzchnie biurowe, eventowe i reklamowe największego obiektu sportowego we Wrocławiu...

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Stadionu Wrocław. Od prawie 3 lat z niezwykłą efektywnością, komercjalizuje powierzchnie biurowe, eventowe i reklamowe największego obiektu sportowego we Wrocławiu. Doskonały manager zarządzający zespołami sprzedaży, marketingu, eventów oraz komercjalizacji. Dzięki pracy jego zespołu wrocławski obiekt stał się liderem wśród pozostałych polskich stadionów. Były Członek Rady Inkubatora Przedsiębiorczości i Technologii WPT. W przeszłości Członek Zarządu krajowego Stowarzyszenia Młodzi XXI a w latach 2014-2015 Prezes Zarządu Stowarzyszenia Młody Dolny Śląsk a obecnie Przewodniczący Rady Stowarzyszenia. Absolwent kierunków: Marketing Polityczny i Zarządzanie - Psychologia w Biznesie. Posiada MBA na Apsley Business School London. Prywatnie pasjonat sportów, podróży oraz miłośnik Wrocławia.

Damian Fiet

Od 10 lat związany z III sektorem. Pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Młody Dolny Śląsk. Jest także członkiem Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego...

Od 10 lat związany z III sektorem. Pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Młody Dolny Śląsk. Jest także członkiem Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego. Zawodowo spełnia się w obszarze Public Relations. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku nauki polityczne. Obecnie student na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Pasjonat marki Mercedes-Benz. Miłośnik literatury, fan muzyki italo disco, piłki nożnej oraz żużla.

EKSPERCI DS. POLITYKI PRORODZINNEJ

Grzegorz Kowal

Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. Rodziny oraz Dyrektor Biura Wojewody w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. W latach 2018-2020 wiceprezes wrocławskiej Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczość...

Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. Rodziny oraz Dyrektor Biura Wojewody w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. W latach 2018-2020 wiceprezes wrocławskiej Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczość, w ramach której jest jednym z liderów Wrocławskiego Klubu Ojca. W latach 2016-2020 (z krótką przerwą) koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu. Ponadto przez kilka lat prowadził własną działalność gospodarczą. A zawodowe szlify zdobywał też w wielkiej korporacji jak i niewielkiej instytucji kultury. Z wykształcenia historyk. Publikował m.in. w "Do Rzeczy", "Pamięć i Przyszłość" oraz na portalu jagiellonski24.pl. W tym roku ukaże się też jego druga książka. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec trójki dzieci.

EKSPERCI DS. TRANSPORTU I INFRASTRUKTURY

Mariusz Wawro

Dyrektor ds. Inwestycji w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu. Niezależny Konsultant FIDIC, członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców...

Dyrektor ds. Inwestycji w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Niezależny Konsultant FIDIC, członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR).
Project Manager PRINCE2, posiadający kwalifikacje menedżerskie, potwierdzone ukończeniem studiów MBA.
Absolwent Politechniki Wrocławskiej.
Inżynier Budownictwa Lądowego z 20-letnim doświadczeniem zawodowym w branży budowlanej, posiadający uprawnienia projektowe oraz wykonawcze.
Wieloletni pracownik GDDKiA, w tym na stanowisku Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji we Wrocławiu.
W swojej pracy zawodowej odpowiedzialny za nadzór i realizację wielomilionowych inwestycji infrastrukturalnych w tym: Budowa Autostrady A2 o długości 106 km na odcinku od Świecka do Nowego Tomyśla, Budowa Drogi Ekspresowej S3 oraz szereg obwodnic miast, na różnym etapie przygotowania.
Posiadający ponad pięcioletnie doświadczenie w dyplomacji w randze Drugiego Sekretarza w Ambasadzie RP w Wilnie.
Project Manager w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, odpowiedzialny za nadzór i zarządzanie budową Ambasady RP w Wilnie – rewitalizacja Pałacu Paców.

Wojciech Zdanowski

Absolwent Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku działalności zawodowej związany z zarządzaniem transportem publicznym i infrastrukturą transportu...

Absolwent Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku działalności zawodowej związany z zarządzaniem transportem publicznym i infrastrukturą transportu. W latach 2007 – 2009 pełniący obowiązki Dyrektora Wydziału Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. W latach 2009-2014 kierował działem Rozwoju i Analiz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu. W latach 2014 -2018 dyrektor Departamentu Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Od roku 2019 Członek Zarządu Kolei Dolnośląskich.

EKSPERCI DS. SAMORZĄDU

Mariusz Kędziora

Z wykształcenia zawodu i pasji Inżynier Budownictwa.
W 2015 roku ukończył studia na Uniwersytecie Zielonogórskim na kierunku Budownictwo. Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa, później opiekun...

Z wykształcenia zawodu i pasji Inżynier Budownictwa.
W 2015 roku ukończył studia na Uniwersytecie Zielonogórskim na kierunku Budownictwo. Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa, później opiekun. Członek wielu wolontariatów i stowarzyszeń, m.in. Stowarzyszenie Miłośników Głogowskich Fortyfikacji Twierdza Głogów, wolontariat Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie. Od 2014 roku radny Rady Miejskiej w Głogowie. Od 2017 roku wiceprzewodnicząc. W 2018 roku nagrodzony I miejscem w plebiscycie Gazety Wrocławskiej jako osobowość roku w kategorii Samorządność i Społeczność Lokalna.
Zainteresowania: ratownictwo, budownictwo, architektura, muzyka, film, sport, polityka lokalna i młodzieżowa, samorządność, technologia – wynalazki.

Jerzy Michalak

Polski samorządowiec i prawnik. W latach 2010–2014 radny miejski Wrocławia. Od lutego 2014 do grudnia 2014 wicemarszałek województwa dolnośląskiego...

Polski samorządowiec i prawnik. W latach 2010–2014 radny miejski Wrocławia. Od lutego 2014 do grudnia 2014 wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Od grudnia 2014 do listopada 2018 radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i członek zarządu województwa. W latach 2018-2021 Dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. Prywatnie mąż, ojciec dwójki dzieci.

EKSPERCI DS. EDUKACJI I SZKOLNICTWA

Przemysław Bożek

Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Społecznik zaangażowany w rozwój szkolnictwa branżowego i technicznego. Ukończył Wydział Historyczno – Pedagogiczny Uniwersytetu Opolskiego na kierunku politologia i nauki społeczne...

Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Społecznik zaangażowany w rozwój szkolnictwa branżowego i technicznego. Ukończył Wydział Historyczno – Pedagogiczny Uniwersytetu Opolskiego na kierunku politologia i nauki społeczne. Posiada tytuł Master of Business Administration, który zdobył podczas studiów na Warsaw Management University. Ukończył również studia podyplomowe zarządzanie przedsiębiorstwem z udziałem samorządu terytorialnego oraz edukacja dla bezpieczeństwa. Od lat związany jest z samorządem terytorialnym. W latach 2006 – 2014 był Radnym Rady Miejskiej w Głogowie.
Obecnie jest członkiem Zarządu Dolnośląskiego Klastra Lotniczego, był prokurentem w spółce Letia S.A, wiceprezesem Zarządu Spółki Głogowskiego Parku Przemysłowego, członkiem Rady Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Głogowie, członkiem Rady Programowej Polskiego Radia Wrocław S.A.

EKSPERCI DS. KLIMATU, ENERGII I ŚRODOWISKA

Hubert Papaj

Menadżer z bogatym doświadczeniem w branży energetycznej, ochronie
środowiska oraz samorządzie. Absolwent Master of Business
Administration, magister prawa, zarządzania i marketingu Uniwersytetu
Wrocławskiego...

Menadżer z bogatym doświadczeniem w branży energetycznej, ochronie środowiska oraz samorządzie. Absolwent Master of Business Administration, magister prawa, zarządzania i marketingu Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz wielu specjalistycznych studiów podyplomowych, m.in na Uniwersytecie Wrocławskim zakresu prawa i gospodarki Unii Europejskiej, surowców energetycznych i odnawialnych źródeł energii, Prince2. Prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Przewodniczący Rady Menedżerów Biznesu i Administracji, Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Górze. Poprzednio pełnił m.in. funkcję prezesa Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej, członka zarządu Tauron Ekoenergia, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zastępcy Prezydenta Miasta, członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze. Od 2006 roku zasiada w radzie miejskiej Jeleniej Góry.

EKSPERCI DS. POLITYKI MIĘDZYNARODOWEJ

Marek Horbań

Prezes Lwowskiego Klubu Sportowego "Pogoń Lwów". Społecznik zaangażowany w rozwój polskiego sportu na Ukrainie oraz szkolnictwa. Absolwent wydziału Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Lwowskiej Akademii Handlowej gdzie, zdobył tytuł magistra marketingu...

Prezes Lwowskiego Klubu Sportowego "Pogoń Lwów". Społecznik zaangażowany w rozwój polskiego sportu na Ukrainie oraz szkolnictwa. Absolwent wydziału Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Lwowskiej Akademii Handlowej, gdzie zdobył tytuł magistra marketingu.
W latach 2001-2007 działacz lwowskiego klubu polskich stypendystów na Ukrainie "Semper Polonia".
W 2008 roku był jednym z inicjatorów odrodzenia Lwowskiego Klubu Sportowego Pogoń Lwów, a od 2009 roku do dnia dzisiejszego wieloletni prezes Pogoni Lwów.
Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasług RP; Złotym medalem Polskiego Komitetu Olimpijskiego za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego; Dwukrotnie wyróżniony za wzorowe prowadzenie organizacji przez Konsulat Generalny RP we Lwowie.

EKSPERCI DS. POLITYKI MIGRACYJNEJ

Wojciech Partyka

Mgister Informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim, absolwent III LO im Adama Mickiewicza we Wrocławiu...

Mgister Informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim, absolwent III LO im Adama Mickiewicza we Wrocławiu.
Zastępca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Wcześniej dyrektor Biura Wojewody. Przez dwie kadencje współpracownik Senatora Jarosława Obremskiego.
W czasie studiów aktywny uczestnik i dwukrotny szef DA Maciejówka. Po studiach pracownik projektów europejskich przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży realizowanych przez samorząd Wrocławia, oraz projektów z zakresu transferu wiedzy i technologii.
Założyciel i członek zarządu wrocławskiego stowarzyszenia Homini Assumus. Mąż jednej żony, ojciec dwójki dzieci.
Miłośnik polskich gór, pasjonat liturgii i historii.

EKSPERCI DS. KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Aleksandra Osman

Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej ze specjalnością Public Relations oraz Creative Writing na Uniwersytecie Wrocławskim, a także Zarządzania Projektami i Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu...

Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej ze specjalnością Public Relations oraz Creative Writing na Uniwersytecie Wrocławskim, a także Zarządzania Projektami i Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Pierwsze kroki stawiała w Akademickim Radiu LUZ jako reporter, wydawca i prowadząca programy, a następnie w Departamencie Public Relations KGHM Polska Miedź S.A. Pracowała także przy tworzeniu Creative Ring – NGO łączącego ośrodki kreatywne oraz ich społeczności z otoczeniem politycznym jak i naukowym w kluczowych miastach w Europie.
Od grudnia 2019 roku pełni funkcję doradcy oraz rzecznika prasowego Wojewody Dolnośląskiego. Od lat związana z Fundacją Sapere Aude.

Michał Nowakowski

W przeszłości rzeczniki prasowy wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, również rzecznik prasowy Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei...

W przeszłości rzeczniki prasowy wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, również rzecznik prasowy Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Od 2014 r. pracuje w biurze prasowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, będąc od 2017 r. rzecznikiem prasowym Marszałka Dolnego Śląska.
Specjalita w zarządzaniu komunikacją w sytuacjach kryzysowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania medialnych kryzysów wizerunkowych w różnych obszarach społecznych, tj. służba zdrowia, infrastruktura czy kultura.

EKSPERCI DS. EKONOMII

Dorota Sało

Ekonomistka, zastępca dyrektora w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej we Wrocławiu, trener z dużym doświadczeniem i szeroką wiedzą z zakresu zarządzania jakością, ekspert w zakresie finansów, programów i projektów unijnych z zakresu przedsiębiorczości...

Ekonomistka, zastępca dyrektora w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej we Wrocławiu, trener z dużym doświadczeniem i szeroką wiedzą z zakresu zarządzania jakością, ekspert w zakresie finansów, programów i projektów unijnych z zakresu przedsiębiorczości, współpracy MŚP , edukacji i szkoleń, innowacji i ekosystemów biznesowych. Menedżer ze strony Partnera Wiodącego w projekcie RESTART Region Morza Bałtyckiego, którego celem jest pomoc istniejącym MŚP w kryzysie i restarterom. Ekspert w zakresie modelu EFQM z doświadczeniem we wdrożeniach w instytucji sektora publicznego. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie Jakością.

Krzysztof Kielec

Ekonomista, Prawnik, Prezes Zarządu w Kostrzyńsko - Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.. Aktywny działacz społeczny, Prezes zarządu ekstra klasowego klubu koszykówki AZS AJP Gorzów Wlkp...

Ekonomista, Prawnik, Prezes Zarządu w Kostrzyńsko - Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.. Aktywny działacz społeczny, Prezes zarządu ekstra klasowego klubu koszykówki AZS AJP Gorzów Wlkp.
– Srebrny i brązowy medalista mistrzostw Polski seniorek w dwóch ostatnich latach oraz pięciokrotnie z rzędu najlepiej szkolący młodzież klub w Polsce;
– Były radny miasta Gorzów Wlkp.;
– Współzałożyciel Klubu Gazety Polskiej w Gorzowie Wlkp.;
– Współzałożyciel Stowarzyszenia na rzecz budowy pomnika i ochrony pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gorzów Wlkp.;
– Wiceprezes Lubuskiej Organizacji Pracodawców.

EKSPERCI DS. INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Krzysztof Sadowski

Prezes Zarządu INOVA Centrum Innowacji Technicznych sp. z o.o. – spółki należącej do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Prezes Koła Polskiego Związku Wędkarskiego „KLEŃ” w Głogowie. Absolwent Technikum Hutniczego w Głogowie, Politechniki Zielonogórskiej, Wyższej Szkoł Bankowej we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy...

Prezes Zarządu INOVA Centrum Innowacji Technicznych sp. z o.o. – spółki należącej do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Prezes Koła Polskiego Związku Wędkarskiego „KLEŃ” w Głogowie. Absolwent Technikum Hutniczego w Głogowie, Politechniki Zielonogórskiej, Wyższej Szkoł Bankowej we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Poprzednio naczelnik wydziału promocji powiatu w Starostwie powiatowym w Głogowie oraz rzecznik prasowy Starosry Głogowskiego, później naczelnik wydziału komunikacji społecznej i rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Głogowa.
W latach 2016 – 2019 wiceprezes, a następnie prezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Sebastian Kącicki

Prezes Zarządu Dolnośląskiego Park Innowacji i Nauki. W przeszłości Dyrektor Departamentu Prawnego oraz Dyrektor Generalny Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego...

Prezes Zarządu Dolnośląskiego Park Innowacji i Nauki. W przeszłości Dyrektor Departamentu Prawnego oraz Dyrektor Generalny Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Magister Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, MBA – Master of Business Administration, Dyplom Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, partner Franklin University (USA).

EKSPERCI DS. CYFRYZACJI

Paweł Wojtyczka

Prezes SecuBrand, od 2006 r. przedsiębiorca, związany przede wszystkim z branżą IT. Ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, (Informatyka na Wydziale Elektroniki)...

Prezes Secubrand, od 2006 r. przedsiębiorca, związany przede wszystkim z branżą IT. Ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, (Informatyka na Wydziale Elektroniki). Propagator idei wspierania osób z autyzmem w branży IT, współtwórca projektu asperIT. Prywatnie entuzjasta samorozwoju i sportu, ojciec dwójki dzieci.

EKSPERCI DS. KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Piotr Piss

Magister historii oraz absolwent z bezpieczeństwa narodowego na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczestnik studiów doktoranckich Nauk o polityce na UWr. Absolwent Studium Języka i Kultury Litewskiej oraz Podyplomowych Studiów Wschodnich...

Magister historii oraz absolwent z bezpieczeństwa narodowego na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczestnik studiów doktoranckich Nauk o polityce na UWr. Absolwent Studium Języka i Kultury Litewskiej oraz Podyplomowych Studiów Wschodnich. Brał czynny udział w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach. Stażysta Fundacji Pułaskiego podczas Warsaw Security Forum 2015, wolontariusz MSZ w czasie Szczytu NATO w Warszawie. Visiting Fellow w Baltic Defence College (Estonia) w 2016 roku. Autor kilkunastu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Zajmuje się historią i polityką bezpieczeństwa Litwy, Łotwy, Estonii oraz historią dwudziestolecia międzywojennego.