RZĄDZIMY SIĘ SAMI! - MAŁE GRANTY NA WIELKIE SPRAWY

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej Piotra Mazurka.

Celem projektu jest wsparcie finansowe inicjatyw młodzieży z województwa dolnośląskiego oraz opolskiego.

Projekt skierowany do samorządów uczniowskich szkół ponadpodstawowych, samorządów studenckich i doktoranckich, organizacji studenckich i doktoranckich oraz młodzieżowych rad i sejmików.

Rady i sejmiki młodzieżowe mają możliwość otrzymania do 7 800 zł, a pozostałe podmioty nawet do 7 900 zł na wybraną inicjatywę.

Grant można otrzymać na inicjatywy takie jak: szkolenia, e-learningi, warsztaty, akcje charytatywne, wydarzenia kulturalne, wolontariat, współpracę z organizacjami, flashmoby, konkursy, plebiscyty.

Jedynym warunkiem, by otrzymać dofinansowanie, jest działanie organizacji na terenie wyżej wymienionych województw, poprawne złożenie wniosku i pozytywne rozpatrzenie go przez komisję nadzorującą konkurs.

Szczegółowe informacje, formularz oraz regulamin konkursu znajdują się pod adresem: www.rzadzimysiesami.pl