fuNGO

“fuNGO - rozwiń siebie i organizację”

W ramach naszego projektu organizujemy serię szkoleń – zarówno dla kadr zarządzających, jak i wolontariuszy. Ofertę kierujemy do organizacji z Dolnego Śląska oraz województw sąsiadujących – tj. Lubuskiego, Wielkopolskiego, Łódzkiego i Opolskiego.

Kadry zarządzające zostaną przeszkolone przez:

 • prawnika, który przedstawi w jaki sposób odpowiednio przygotować statut, uchwały, regulaminy oraz inne dokumenty. Dodatkowo, przedstawi on zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz wytłumaczy procedury związane z Krajowym Rejestrem Sądowym;
 • księgową, która przedstawi zasady rozliczania i opisywania faktur, dokonywania płatności, zatrudniania pracowników;
 • specjalistę ds. marketingu, który przedstawi efektywne metody promowania organizacji pozarządowych w Internecie oraz w innych mediach, efektywne pozyskiwanie ludzi do organizacji, identyfikację wizualną etc.;
 • specjalistę ds. HR, który przeszkoli uczestników projektu z tematyki pozyskiwania oraz zarządzania kadrami;
 • specjalistę ds. fundraisingu, który przedstawi zagadnienia takie jak m.in. źródła finansowania, strategie fundraisingowe, szukanie darczyńców, umiejętność konstruowania ofert sponsorskich czy tworzenie wniosków o wsparcie do instytucji publicznych oraz ich rozliczenie w późniejszym etapie.

Wolontariusze, z kolei, ze szkoleń wyniosą wiedzę dot. bezpiecznego wolontariatu, praw oraz obowiązków wolontariuszy, skutecznej działalności w zespole, radzenia sobie ze stresem.


Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

  Przybliżona liczba osób przewidywana do udziału w szkoleniu

  W jakiej formie nauka byłaby najkorzystniejsza dla Twojej organizacji?
  StacjonarnieOnline

  Czy dysponujecie miejscem, w którym mogłoby się odbyć szkolenie?
  TakNiePreferujemy szkolenie online