Skip to main content

Kim był św. Mikołaj?

Może nie wszyscy już o tym pamiętają, ale głównemu bohaterowi dość daleko do roześmianego, grubszego dziadka w czerwonym kożuchu, wyposażonego w wór prezentów i latające renifery.

Trochę historii

Św. Mikołaj Cudotwórca, święty Kościołów katolickiego i prawosławnego, urodził się około 270 r. w mieście Patra w Azji Mniejszej. Słynął ze swej pobożności i szczodrości. Po śmierci rodziców cały odziedziczony po nich pokaźny majątek Mikołaj rozdał biednym.

Mianowany w okresie późniejszym biskupem Miry (obecnie Demre) Licyjskiej (od miasta Miry w Licji) wiele wycierpiał z powodu prześladowań. Za panowania cesarza Dioklecjana wtrącono go nawet do więzienia. Został uwolniony dopiero w 313 r. na mocy edyktu mediolańskiego.

Tradycja

Tradycja zachowała opowieść o tym, jak na I Soborze Powszechnym w Nicei w 325 r., nie mogąc znieść bluźnierczych słów Ariusza, św. Mikołaj uderzył go w twarz, za co został pozbawiony godności biskupiej i wtrącony do więzienia. Jednak niedługo potem wielu z ojców soboru miało sen, w którym Chrystus podawał św. Mikołajowi Ewangelię, a Bogurodzica zakładała na niego omoforion. Po takim znaku świętego uwolniono i przywrócono do uprzedniej godności.

Św. Mikołaj zmarł około 345 r. Dzień śmierci – 6 grudnia – jest zarazem dniem wspomnienia świętego. Jego ciało, które zaczęło wydzielać leczniczą mirrę, pochowano w Mirze Licyjskiej. W 1087 r. przeniesiono je do włoskiego miasta Bari, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego w specjalnie zbudowanym ku jego czci soborze.

Autor: Paweł Starzyński